Публикація – Тези доповідей ГІС-форуму

З 2017 р. Оргкомітет ГІС-форуму здійснює видання Збірника тез доповідей ГІС-форуму. Тези публікуються за бажанням учасників ГІС-форуму – з числа доповідачів, ведучих майстер-класів, учасників Конкурсу студентських проектів (обов’язково – у співавторстві з керівником роботи), представників організацій-партнерів заходу, які беруть участь як в очній, так і в дистанційній формі. Публікація від учасників-слухачів, а також без особистої (очної або дистанційної) участі в форумі – не передбачена.

Вартість публікації тез включена в стандартний оргвнесок для участі в ГІС-форумі.

Вимоги до оформлення тез

1. Загальний обсяг тез: до 3 сторінок (разом з таблицями, ілюстративним матеріалом і списком літератури). Тези приймаються українською, російською та англійською мовами.

2. Тези подаються в електронному вигляді у форматі Word (шрифт Times New Roman, кегль – 12, інтервал – 1,5, усі поля – 2 см, абзац – відступ 1,25). Сторінки не нумерувати.
Крім основного тексту, необхідно привести від 3 до 5 ключових слів.
Список літератури, оформлений відповідно до нового державного стандарту. Посилання на бібліографічні джерела подаються в тексті нумерацією в квадратних дужках: [1], [2] і т.д., а при цитуванні – [1, с. 240].
Розміщення на сторінці: У верхньому лівому кутку прямим звичайним шрифтом – індекс УДК (1-й рядок), ім’я (повністю) та прізвище автора (2-й рядок); ПІБ керівника, науковий ступінь і посада (3-й рядок), курсивом – повну назву навчального закладу, установи, підприємства (4-й рядок), адреса електронної пошти (5-й рядок).
Нижче – назва статті великими літерами (кегль – 12, напівжирний шрифт, вирівнювання по центру). Нижче – через один рядок – ключові слова (кегль 10, інтервал 1) та текст статті (без переносу слів).
В кінці тексту наводиться список літератури (друкується 12 кеглем, інтервал 1,0).

3. У публікації не повинно бути нечітких фотографій, карт або схем, громіздких таблиць. Вся графіка повинна бути комп’ютерною. Ілюстрації тільки чорно-білі (просимо надсилати в палітрі 16 відтінків сірого або в палітрі CMYK). Формат ілюстрацій *.jpg або *.tiff. Мінімальна роздільна здатність зображень – 300 dpi. Усі ілюстрації (схеми, фотографії, карти, малюнки) необхідно подавати в тексті, а також в окремих файлах з назвами, що відповідають порядковому номеру малюнка. Приклад назви (ris1.png, ris2.png …). Всі схеми та графіки, зроблені в Microsoft Office, мають бути конвертовані в растрові файли і також додані як окремі файли. Таблиці не повинні містити художнього форматування.

4. Тези повинні бути ретельно відредаговані і відповідати тематиці конференції.

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право на незначне редагування тез, а також на відхилення окремих публікацій, що не відповідають тематиці ГІС-форуму.

Всі матеріали проходять перевірку на унікальність. У разі низького показника унікальності, тези будуть відхилені.

Завантажити приклад оформлення тез

Подача матеріалів

Тези доповідей, оформлені відповідно до вимог, а також супутні матеріали відправляються на електронну адресу оргкомітету ГІС-форуму info@gis-forum.org.ua з поміткою в темі листа: «Тези доповіді – для публікації». Тези вважаються офіційно прийнятими Оргкомітетом після оплати учасником оргвнеску за участь в ГІС-форумі та отримання учасником листа про отримання тез від редактора Збірника.