Материалы ГИС-форума

Об использовании данных дистанционного зондирования Земли в геоинформационных системах экологического мониторинга. Шумаков Ф. Т.

СКЛАДАННЯ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СІВОЗМІНИ ТА ВПОРЯДКУВАННЯ УГІДЬ, НА ОСНОВІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. КУРІЛОВ Владислав Ігорович

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ ЇХ ЧАСОВОГО СПЕКТРАЛЬНОГО ОБРАЗУ. М. О. Балинська, О. С. Третьяков